Z prośbami o sporządzenie zewnętrznych recenzji wydawniczych artykułów otrzymywanych do publikacji zwróciły się do mnie dotychczas trzy redakcje czasopism prawniczych. Pierwsze sporządzone przeze mnie recenzje dotyczyły tekstów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, europejskiego prawa cywilnego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Do zadań recenzenta w ramach peer review staram się podchodzić poważnie. Moim celem jest przygotowanie recenzji, które sam chciałbym otrzymywać jako autor: które są nie tylko pomocne dla redakcji w podjęciu decyzji o opublikowaniu tekstu (czasie jego skierowania do druku), ale też ewentualnie pomogą autorowi w pracy nad tekstem, jeśli ten może zostać jeszcze dopracowany. Jako autorowi w procesie pisania i publikowania brakowało mi na mojej dotychczasowej drodze tego rodzaju recenzji.

Pierwsze doświadczenia pozwalają mi uznać funkcję recenzenta za bardzo rozwijającą. Jestem dlatego potencjalnie zainteresowany przygotowaniem recenzji wydawniczych także w przyszłości. Redakcje poszukujące recenzenta proszę o wstępny kontakt na etapie dobierania recenzenta do konkretnego tekstu, co pozwoli na ocenę moich możliwości podjęcia się opracowania recenzji wydawniczej w danym przypadku.