Regularnie przeprowadzam szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych, notariuszy i aplikantów notarialnych. Dotyczą one głównie obrotu zagranicznego i prawa prywatnego międzynarodowego, prawa spadkowego oraz prawa o notariacie.

Wśród podmiotów, które zapraszały mnie w przeszłości na szkolenia są: Stowarzyszenie Notariuszy RP, izby notarialne (Szczecin, Warszawa, Białystok, Katowice, Wrocław), sądy okręgowe (Opole, Włocławek) i oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia (Wrocław, Opole). Od 2010 do 2013 r. byłem wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach szkolenia ustawicznego sędziów.

Aktualnie większość przeprowadzanych przeze mnie szkoleń dotyczy rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. i zmian w międzynarodowych sprawach spadkowych. Przykładowe tematy innych szkoleń dla notariuszy to: "Ustroje majątkowe małżeńskie w sprawach transgranicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego", a dla sędziów – „Ustalanie treści prawa obcego i jego stosowanie przez sądy”, czy "Zapis windykacyjny – zagadnienia powstałe na tle wprowadzonej instytucji".


Dydaktyka uniwersytecka:

2009-2010

prowadzenie konwersatoriów z zakresu polskiego prawa spadkowego i rodzinnego (semestr letni) oraz części ogólnej prawa cywilnego (semestr zimowy) w ramach Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2008-2011

koordynator, nadzorujący merytorycznie pracę studentów w Studenckiej Poradni Prawa w Collegium Polonicum w Słubicach