poczta mailowa:
adres pocztowy:
skr. poczt. 57
69-100 Słubice