2016


* prezentacja raportu Charakter prawny europejskiego poświadczenia spadkowego. Analiza prawnoporównawcza aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego podczas seminarium w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie 27 października 2016 r.,

* referat na temat dziedziczenia przedsiębiorstwa w Polsce na konferencji "Unternehmenserbrecht in Europa" na Uniwersytecie w Regensburgu 8 kwietnia 2016 r.
,

2015

* referat na temat realizowania prawa do spadku w Polsce na konferencji "The New Regime for Planning Cross-Border Successions" w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze 11 czerwca 2015 r.,

* referat na temat zmian prawnych w zakresie kompetencji notariusza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postępowania spadkowego podczas rozmowy ekspertów, dotyczącej polsko-niemieckiego obrotu notarialnego, organizowanej przez Deutsch-Polnische Juristenvereinigung i Ambasadę RP w Berlinie 29 maja 2015 r. w Berlinie,

2014

* referaty "Reprezentacja małoletnich w sprawach majątkowych w polsko-niemieckim obrocie prawnym" oraz "Prawo majątkowe małżeńskie w sprawach polsko-niemieckich" na polsko-niemieckiej konferencji sędziowskiej "Transgraniczne spory prawne w sprawach rodzinnych", organizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Opolu, Deutsch-Polnische Richtervereinigung i Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, w Szczawnie Zdroju 10 października 2014 r.,

* referat "Skutki rzeczowe zapisu windykacyjnego na tle rozporządzenia numer 650/2012" na konferencji dotyczącej rozporządzenia spadkowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 30 września 2014 r.,

* referaty dotyczące umów dziedziczenia i testamentów wspólnych oraz podstawienia powierniczego na polsko-niemieckim seminarium notarialnym "Małżeńskie prawo majątkowo i prawo spadkowe w czynnościach notarialnych – wybrane pytania z perspektywy prawnoporównawczej" organizowanym przez Krajową Radę Notarialną i Bundesnotarkammer w Poczdamie w dniach 18 do 20 września 2014 r.,

* współorganizacja polsko-niemieckiej konferencji „Common problems of international family law” w Collegium Polonicum w Słubicach 4 kwietnia 2014 r. Strona konferencji,

* referat "Opinia biegłego sądowego z zakresu prawa obcego - problemy teoretyczne i praktyczne" na konferencji dotyczącej stosowania prawa obcego na Uniwersytecie Łódzkim (28.03.2014),

2012

* referat "Zabezpieczenie spadku w sprawach transgraniczych" na konferencji "Transgraniczne sprawy spadkowe w Europie", poświęconej unijnemu rozporządzeniu spadkowemu w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze: (21.11.2012),