1. Unternehmenserbrecht in Polen (Sukcesja spadkowa w przedsiębiorstwie w Polsce), opracowanie złożone do tomu pokonferencyjnego przygotowywanego na Uniwersytecie w Regensburgu,

2. Europejskie poświadczenie spadkowe jako podstawa wpisu do polskiej księgi wieczystej. Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w osobie referendarza sądowego z 29 listopada 2016 r. (Dz Kw 43990/16).